top of page
About: Section Title
regenboog.jpg

Zorgvisie

We willen dat onze leerlingen gelukkige, competente en zelfstandige kinderen worden.

About: Team Members

Zorgwerking

We willen dat onze leerlingen gelukkige, competente en zelfstandige kinderen worden.

 

Daarom zetten we in op de harmonische ontwikkeling van elk kind: de school heeft zowel aandacht voor de leerbegeleiding als voor het  welbevinden van het kind.

                                             

We organiseren ons onderwijs zo dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn of haar ontwikkeling komt.  Sommige kinderen hebben nood aan extra zorg. Onze zorgwerking speelt onder andere in op die specifieke noden. Samen met het zorgteam wordt gekeken hoe we alle kinderen het best kunnen begeleiden in hun leerproces.

About: Headliner

Praktisch

Wekelijks worden alle zorgvragen of bezorgdheden besproken in de zorgcel. Deze bestaat uit de directeur, de zorgcoördinator en de zorgleerkracht.

 

 

Zorgstappen:

  1.   Zorg in de klas door de klasleerkracht.
     

  2.   Als het kind extra ondersteuning nodig heeft, kan de zorgleerkracht een handje komen helpen. Dit kan zowel binnen als buiten de klasmuren.      
     

  3.   Indien nodig wordt het CLB op de hoogte gebracht tijdens het overleg met het zorgteam.     

 

Uiteraard word jij, als ouder, op de hoogte gebracht. Jullie ervaringen zijn voor ons eveneens belangrijke info.

 

Vragen of bezorgdheden kunnen ook door jullie aangebracht worden via Smartschool, rechtstreeks bij de klasleerkracht en/of bij iemand van het zorgteam.

 

 

About: Headliner
About: Photo Gallery

Zorgcel

De directeur

Samen met de andere leden van het zorgteam is de directeur een belangrijk aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en leerkrachten.

 

De zorgcoördinator

De zorgcoördinator coördineert de zorgwerking op school. Zij is een aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en leerkrachten. Eveneens is ze de contactpersoon met het CLB.

 

De zorgleerkracht

De zorgleerkracht zorgt er samen met de klasleerkracht voor dat elk kind genoeg kansen krijgt om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.   De zorg wordt zoveel mogelijk geïntegreerd binnen de klaswerking.

bottom of page